Imatge Mussol

Deiva Mussol és una proposta que invita a tothom que ens vulgui acompanyar, a caminar com a una oportunitat de generar i compartir processos d’aprenentatge i creació. L’experiència en relació al territori i el vincle que es crea entre les persones participants pot contextualitzar les possibles accions que se’n derivin.

Deriva Mussol acull un grup de persones heterogeni, permeable, obert a les entrades i sortides dels i les participants. Treballem per una construcció conjunta de propostes col·laboratives, on es produeix un moviment constant d’idees. Es repensa constantment la identitat del grup que canvia amb el context dels llocs i les persones que creuen transversalment el projecte.

Deriva Mussol s’organitza entre sessions de caminar a la deriva i reunions per parlar sobre les experiències, DERIVA i PARLEM. Acció, espai i temps.  Acció, aprenentatge i creació.

Imprimir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s