Imatge Mussol

Deriva Mussol és una proposta que invita a tothom que ens vulgui acompanyar, a caminar com a una oportunitat de generar i compartir processos d’aprenentatge i creació. L’experiència en relació al territori i el vincle que es crea entre les persones participants pot contextualitzar les possibles accions que se’n derivin.

Deriva Mussol acull un grup de persones heterogeni, permeable, obert a les entrades i sortides dels i les participants. Treballem per una construcció conjunta de propostes col·laboratives, on es produeix un moviment constant d’idees. Es repensa constantment la identitat del grup que canvia amb el context dels llocs i les persones que creuen transversalment el projecte.

Deriva Mussol s’organitza entre sessions de caminar a la deriva i reunions per parlar sobre les experiències, DERIVA i PARLEM. Acció, espai i temps.  Acció, aprenentatge i creació.

Imprimir